HJÄLP TILL MÄNNISKOSMUGGLARE HJÄLPER INGA FLYKTINGAR

74908161_2762741963738752_7486428588804145152_n

Vid en omröstning i Europaparlamentet häromsistens höll regeringspartiernas och deras stödpartiers naivitet på att bidra till fler döda medmänniskor på Medelhavet.

Svenska socialisters, miljöpartisters och liberalers krav på att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) ska offentliggöra känslig information hade äventyrat flyktingars och migranters – och med det hela Europas – säkerhet.

Det hade också deras motstånd mot min kristdemokratiska partigrupp EPP:s förslag om att, i enlighet med internationell rätt, tydligt särskilja flyktingar från ekonomiska migranter – det vill säga särskilja de med, från dem utan, asylskäl.

En ordnad, human och ansvarsfull migrationspolitik inom EU kräver ett stärkt skydd av unionens yttre gränser.

Det uppnår vi inte genom att servera känslig information på silverfat till yrkeskriminella människosmugglare. Det uppnår vi inte genom att ge dem som saknar asylskäl falska förhoppningar om en framtid i Europa.

Om detta skriver jag idag i Svenska Dagbladet: https://www.svd.se/hjalp-till-smugglare-hjalper-inga-flykti…