KRÄNKNINGAR AV MÄNNISKOR I SVERIGE OCH NORDMAKEDONIEN

WhatsApp Image 2019-10-03 at 13.44.41

Igår hade jag besök av den svenska Independent Living-rörelsen, som var i Bryssel i samband med manifestationen Freedom Drive. Jag arrangerade ett seminarium där många uttryckte sin stora oro inför framtiden.

Det huvudsakliga skälet till den oron är regeringens och de liberala stödpartiernas nedmontering av LSS. I budgetpropositionen saknas det mer än en miljard bara för att kunna täcka de personliga assistenternas löner.

Jag har den djupaste förståelse för den oron, känner deras hopplöshet. Jag vet vad det handlar om, för jag lever själv med samma rädsla. För mig är assistansen livsavgörande.

En alltmer restriktiv LSS sätter rätten till assistans under ständigt hot. Varje brev från försäkringskassan genererar en klump i magen, eftersom indragen assistans får förödande konsekvenser. Det vore katastrofalt för de som behöver hjälp att klara det mest basala: äta, gå på toaletten, tvätta sig. I och med regeringens passivitet är det ju idag till och med oklart huruvida andning eller sondmatning räknas som grundläggande behov.

Men att få sina basbehov täckta är dock inte en garant för ett värdigt liv. Att leva handlar nämligen inte bara om att överleva – det handlar om frihet och självständighet.

Utan rätt stöd från samhället kan livet bli för tungt att leva, rentav outhärdligt. Mödrar och fäder, döttrar och söner, hustrur och makar har förlorat sina nära och kära – gång efter annan. Det är ingenting annat än ett svek av Socialdemokraterna, som har makten att förändra situationen.

Under seminariet diskuterade vi också människor med funktionsnedsättnings situation runtom i Europa. I medlems- och kandidatländer förvaras de inlåsta på institutioner. Det är fullständigt oacceptabelt att behandla människor i unionen på ett sådant vis.

Därför besöker jag denna vecka kandidatlandet Nordmakedonien (se tidigare inlägg här: https://bit.ly/2pGK6Bn) för att med egna ögon se den vämjeliga situationen på landets institutioner. Om det visar sig att Nordmakedonien efter avslutade anslutningsförhandlingar alltjämt inte lever upp till EU: s värdegrund kommer jag utan någon tvekan att rösta mot avtalsförslaget när det hamnar på parlamentets bord.

Det var fint att se de andra parlamentarikerna Karin Karlsbro (L) och Malin Björk (V) på gårdagens seminarium. Men var höll de andra svenska partierna hus?