VILL (C) FÖRBJUDA OMSKÄRELSE ÄVEN INOM EU?

Det är upprörande att Centerpartiets stämma i helgen beslutat att de vill förbjuda omskärelse av pojkar som inte sker av medicinska skäl. Men frågan är hur långt det judiska föraktet sträcker sig.

Jag undrar därför: kommer Fredrick Federley nu att kämpa för samma förbud på EU-nivå?

Som kristdemokratisk europaparlamentariker håller jag såväl religionsfrihet som subsidiaritet högt. Alla medborgare har rätt till sin tro och sina traditioner, från dop till nattvard till omskärelse. Det är inte politikens uppgift att diktera villkoren för individers tro, varken i riksdag eller i EU. Var beslut har sin plats, och när det kommer till omskärelse av judiska pojkar är det ett beslut för föräldrarna.

Ett Lagom EU skulle inte ens diskutera frågan, och ett tolerant EU tillåter självklart den judiska minoriteten att leva enligt sin tro och på sina villkor. Nu är det upp till bevis för Fredrick Federley (C). Kommer han likt sin partiledare att frångå sitt partis demokratiskt beslutade politik, eller kommer han nu att jobba för att EU, precis som Centerpartiet i Sverige, ska verka för ett förbud av icke-medicinsk omskärelse?

Tacksam för svar.