HÖG TID ATT ÖKA KRAVEN PÅ NORDMAKEDONIEN

tidning

Idag meddelades det att EU inom kort kommer inleda medlemskapsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien. Det är i grunden positivt, såväl för dessa båda kandidatländer som för unionen. Dock får ett fortsatt närmande inte ske på bekostnad av att vissa medborgares fri-och rättigheter åsidosätts, eller rent av helt ignoreras.

På torsdag kommer jag att resa till Nordmakedonien för att med egna ögon få en bild av situationen där.

Tidigare i år blev jag oerhört illa berörd då jag läste Göteborgs-Postens reportage om misären på den statligt ägda institutionen Demir Kapija i Nordmakedonien. På institutionen lever över 200 människor med funktionssättning, varav vissa aldrig fått vistas utomhus.

Då Nordmakedonien dessutom är ett kandidatland till EU lovade jag att min första resa som Europaparlamentariker skulle gå till Demir Kapija, för att skapa mig en uppfattning om hur arbetet för att ge människorna där en mer värdig tillvaro går.

https://tinyurl.com/y4bylrjz