FÖRETAG SOM TILLGODOSER ALLAS BEHOV HAR ALLT ATT VINNA

alt3

År 2020 väntas en femtedel av EU:s befolkning ha någon form av funktionsnedsättning. Det betyder att marknaden har många viktiga behov att tillgodose.

Tack vare flera av EU:s direktiv om tillgänglighet har företag till viss del tvingats anpassa sina produkter och tjänster – vilket i sig är en stor vinst för alla Europas medborgare.

Men utöver de skyldigheter som företag har att förhålla sig till finns en annan aspekt: ett egenintresse av att anpassa sitt utbud.

Denna fråga diskuterade jag idag på ett frukostmöte med Apple:s Sarah Herrlinger, som är företagets globala tillgänglighetschef.

Sanningen är att personer med funktionsnedsättning tillsammans bildar en stor marknad som genererar stora vinster för de företag som erbjuder det bästa utbudet.

Personligen har jag positiva erfarenheter av Apple:s produkter, liksom jag har av hotellkedjan Scandic:s tjänster. Detta då båda företagen förstått den ekonomiska vinning som finns att göra när de erbjuder tillgänglighet för alla.

När marknaden fungerar på så vis är den som allra bäst. De företag som lyckas tillgodose alla kunders behov har allt att vinna och inget att förlora.