INTERNATIONELLA DAGEN FÖR TECKENSPRÅK

Idag, den 23 september, uppmärksammar jag och MegaVega den internationella dagen för teckenspråk med:
– en film på engelska
– teckenspråkstolkad till svenskt teckenspråk
– undertextad på engelska
– inspelad på Europaparlamentet i Bryssel

Hjälp oss att dela filmen eftersom alla människor har rätt till sitt eget språk.

#internationalsignlanguageday