HUR MYCKET BREXIT-TÅLAMOD FINNS KVAR?

Under veckans gruppmöte med EPP fick vi besök av Michel Barnier, EU:s chefsförhandlare i Brexit-frågan. Jag passade på att fråga honom hur länge Brexit kan skjutas upp – ur EU:s perspektiv.

Att skjuta upp Brexit och låta förhandlingarna dra ut på tiden är inte enbart positivt. Invånare och företag från Storbritannien, liksom svenskar i Storbritannien, svävar i ovisshet. Enligt den brittiska regeringens egen rapport kan ett avtalslöst utträde leda till fruktansvärda konsekvenser, såsom mat-och medicinbrist. Vidare riskerar kaos i Storbritannien leda till minskat förtroende för EU, vilket givetvis också är allvarligt.

Det är anledningen till att EU öppnat upp för att förlänga förhandlingarna. Vidare finns en risk med att sätta en nära bortre gräns för Brexit. Risken är att vi sitter i samma situation då som nu – i ett dödläge. Samtidigt ger premiärminister Boris Johnson inga tecken på att ge vika och be om mer tid. Utöver detta strul är ett nyval inte möjligt enligt brittisk lag, åtminstone inte inom fem veckor.

Sedan har vi oppositionen, i form av Jeremy Corbyn, som både vill äta kakan och ha den kvar. Vänstersidan vill ha en ny folkomröstning med nya alternativ: stanna i EU eller ett ’trovärdigt utträdesavtal’. Detta är väldigt problematiskt. Huruvida avtalet är trovärdigt eller ej är en givetvis en definitionsfråga. Denna oklarhet gör att förhandlingarna skulle kunna dra ut än mer på tiden, med ett ökat politikerförakt som följd.

Jag önskar såklart att britterna stannar kvar i vår europeiska familj. Men om de inte gör det, hoppas jag att förhandlingarna snart ser ett slut – för allas bästa. Denna osäkerhet är skadlig för både invånare och företag i hela unionen.

brexitbild