Under de senaste veckorna har jag med oro följt utvecklingen i Hongkong. Media rapporterar världen över om hur sammandrabbningarna mellan polis och demonstranter blivit allt våldsammare. Att den statligt styrda kinesiska tidningen Global Times går ut och säger att ”Kinas agerande i Hongkong inte kommer bli en upprepning av Himmelska fridens torg 1989” vittnar om situationens allvar, då sådana hänvisningar aldrig annars skulle göras.

Det som ligger till grund för demonstrationerna i Hongkong är ett lagförslag som strider mot den överenskommelse som gjordes när Hongkong övertogs av Kina. Jag anser att Kina gör ett tydligt övertramp mot överenskommelsen och därför röstade jag för en nödresolution i Europaparlamentet som framhöll detta. Vi måste tydligt markera mot Kina för att Hongkongs medborgare ska fortsätta åtnjuta mänskliga fri- och rättigheter, såsom rätten till att protestera.

Kina kan inte både vara en respekterad handelspartner och samtidigt ogenerat bryta mot de internationella överenskommelser som finns att förhålla sig till. Här faller ett stort ansvar på EU att markera mot Kinas agerande och att stötta Hongkongs medborgare i deras kamp för sina rättigheter.

68296235_2611466318866318_6408117576731197440_o (1).jpg