I dagens Ekot kan ni höra vad jag anser om den föreslagna budgetökningen till 1.26 miljarder euro (motsvarande 13.5 miljarder svenska kronor) till den Europeiska Solidaritetskåren.

Det jag är kritisk till är generella ökningar av budgetposter som inte är till för att stötta EU:s kärnverksamheter, så som den inre marknaden. När det gäller den Europeiska Solidaritetskåren är det lite mer problematiskt, eftersom vi kristdemokrater ser ett stort behov av ett starkt civilsamhälle och vill stötta dess organisationer i deras arbete.

Samtidigt är det långt ifrån EU:s kärnuppgifter att skapa en databas av volontärarbetare och utbilda dessa, något som är solidaritetkårens huvuduppgift. Med denna typ av stöd riskerar man att civilsamhället, på sikt, blir en utförare av politisk vilja snarare än en oberoende aktör. Vidare har solidaritetkårens tidigare anslag på 376.5 miljoner euro (motsvarande 4 miljarder svenska kronor) enbart lett till att 5000 volontärarbetare faktiskt åkt iväg på projekt.

Det är oerhört dyrt när kostnaden för varje utskickad volontär är drygt 800 000 kronor redan innan en budgetökning. Vi bör därför istället för att öka budgetanslaget ytterligare, låta medlemsländer och civilsamhälle sköta detta själva. Det blir troligtvis billigare, effektivare och mer anpassat till organisationernas faktiska behov av volontärer.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…