Friska äldre ska inte tvingas kvar på sjukhus

Tänk dig att du tvingas ligga kvar på sjukhuset fastän du har blivit frisk. Visst låter det otänkbart? Men så ser verkligheten ut för många äldre som är kvar på Sahlgrenska fastän de är utskrivningsklara. Jag är därför glad och stolt att vår motion om att utreda införandet av hemtagningsteam i hela staden har röstats igenom.

Teamen kommer att underlätta för äldre att ta sig från sjukhuset till det egna boendet. Personal kommer att finns med hela vägen – från sjukhuset, i transporten hem, och vid ankomsten till bostaden.

Men nycklar, mat, mediciner och anpassningar i boendet? Ja, det finns många saker som måste fungera när du precis har kommit hem från sjukhuset! Samtidigt vet vi att äldre ofta behöver mer stöd efter utskrivningen. Då är det helt orimligt att de ska komma tillbaka till ett hem som ropar tomt av ensamhet – det skapar mycket stor otrygghet.
Väl framme kommer personalen därför kolla att det finns mat, ordna med läkemedel de första dagarna, kanske göra en första anpassning av boendet m.m.

Visst kan man peka på de ekonomiska vinsterna i form av minskat behov av ytterligare sjukhusvård. Men den stora vinsten ligger i den ökade tryggheten för äldre och deras anhöriga. Läs min och Magnus Berntssons (KD) debattartikel i torsdagens GP, där vi skriver mer om hemtagningsteam i Göteborg, här.

En annan viktig fråga är att äldre som bor i enfamiljshus och som vill flytta till en mindre bostad inte har möjlighet att hitta ett billigt boende med hög tillgänglighet. Därför kan de inte flytta alls. Situationen drabbar främst de äldre, men den bromsar också upp rörligheten på bostadsmarknaden.

Det var detta som gjorde att en utredning i frågan tillsattes under den förra mandatperioden. Utredningen presenterade sedan flera lösningar på hur vi kan skapa fler tillgänglighetssmarta boendemiljöer, bland annat genom införande av statligt hisstöd och ökade krav på att rätta till enkla hinder.

Men varför väljer den rödgröna regeringen att strunta i lösningarna när de finns där framför oss? Det är helt obegripligt och därför skrev jag, riksdagsledamoten Caroline Szyber (KD) och Hampus Hagman (KD), ledamot byggnadsnämnden, en debattartikel i Dagens Samhälle där vi uppmanade regeringen att börja arbeta med utredningens förslag så snart som möjligt.

Det är nödvändigt för att vi ska skapa större rörlighet på bostadsmarknaden, men framför allt för att öka den trygghet som äldre får av boenden som är anpassade efter deras behov.

Avslutningsvis, i veckan skrev Emma Henriksson (KD), ordförande Socialutskottet, och jag en replik i GP om regeringens nedskärningar av den personliga assistansen. Det är en fråga där den rödgröna regeringen ständigt och jämt skyller ifrån sig allt ansvar, hur nu en regering kan göra det?

Regeringen driver en katastrofal politik som leder till att människor förlorar sitt stöd, trots att de har rätt till insatsen. Det sker nu i en rekordsnabb takt, med mer än två personer om dagen. Men vi kommer inte låta regeringen undslippa ansvar för alla de liv som förstörs!