Fritt val av hjälpmedel för funktionshindrade

Många människor behöver olika slags tekniska hjälpmedel för att kunna delta i samhällsliv och arbetsliv på samma sätt som sina medmänniskor. Ibland handlar det om rullstolar, andra gånger om hörapparater. Vi kristdemokrater menar att även människor med behov av hjälpmedel måste ha rätt att styra över sin egen vardag. Idag skriver jag på GP Debatt …

Säg ja till LOV och valfrihet

Det är individen som ska bestämma över sin vardag, inte kommunen. Med ökad valfrihet och ett större utbud av aktörer ökar tillgängligheten, kvaliteten och effektiviteten inom såväl äldreomsorgen som i stödet till personer med funktionsnedsättning, skriver David Lega, (KD), Maria Rydén, (M) och Ann Catrine Fogelgren, (FP), i en replik. Läs artikeln på GP Debatt!

Låt även äldre få välja

Idag kommenterar äldreminister Maria Larsson (KD) i GP det sorgliga faktum att Göteborg  är en av de kvarvarande kommuner där äldre fortfarande inte har rätt att välja hur deras omsorg skall se ut. Anledningen till detta är att socialdemokraterna motsätter sig den så kallade Lagen om Valfrihet. Av landets 290 kommuner har hittills 212 sökt …

Om jämställd valfrihet

Fackförbundet Kommunal har gjort en undersökning av öppettider och tider för lämning och hämtning på förskolor. I analysen av undersökningen skriver man: Valfrihetsspåret är uppenbart ett hot mot jämställdheten. Från att samhället i fyrtio års tid har stött en utveckling mot att båda föräldrarna arbetar och där båda har en egen inkomst, ger nu samhället …

Ett nederlag för funktionsnedsattas valfrihet

Som jag flaggat för tidigare var det idag dags för beslut i regionfullmäktige om den kristdemokratiska motionen om fritt val av hjälpmedel. Magnus Berntssons motion handlar om hur personer med funktionsnedsättning kan få ökade möjlighet att själva välja hjälpmedel, och vem som ska utföra utprovning och anpassning. Dessvärre stod Kristdemokraterna i stort sett ensamma i …

Om succéen med vårdnadsbidraget

Barnomsorg fortsätter att vara ett hett ämne ... GP uppmärksammar idag att över hundra barn har väntat mer än fyra månader på plats i förskolan i Göteborg. Denna väntan är inte bara frustrerande för barn och föräldrar, den är dessutom olaglig. Detta tycks dock inte bekymra Göteborgs socialdemokrater nämnvärt. Socialdemokraternas vallöften om att satsa på …