SÄLLSYNTA DAGEN 2023

Idag är det Sällsynta Dagen, dagen för alla med sällsynta diagnoser, så idag tänker jag lite extra på hur mitt eget liv påverkas av min sällsynta diagnos. Det är viktigt att vi uppmärksammar sällsynta diagnoser och de människor som lever med dem, eftersom det ofta saknas medvetenhet, resurser och stöd för dessa. Sällsynta diagnoser påverkar …

Fritt val av hjälpmedel för funktionshindrade

Många människor behöver olika slags tekniska hjälpmedel för att kunna delta i samhällsliv och arbetsliv på samma sätt som sina medmänniskor. Ibland handlar det om rullstolar, andra gånger om hörapparater. Vi kristdemokrater menar att även människor med behov av hjälpmedel måste ha rätt att styra över sin egen vardag. Idag skriver jag på GP Debatt …

Ett nederlag för funktionsnedsattas valfrihet

Som jag flaggat för tidigare var det idag dags för beslut i regionfullmäktige om den kristdemokratiska motionen om fritt val av hjälpmedel. Magnus Berntssons motion handlar om hur personer med funktionsnedsättning kan få ökade möjlighet att själva välja hjälpmedel, och vem som ska utföra utprovning och anpassning. Dessvärre stod Kristdemokraterna i stort sett ensamma i …