”DEN IRANSKA REGIMEN ÄR OND”

Jag har i veckan suttit i förhandlingar om EU:s svar på förgiftningsattackerna på skolflickor i Iran. Jag har prioriterat två saker i förhandlingarna. För det första måste förgiftningsattackerna utredas av en oberoende part. Vi kan inte lita på den iranska regimens egen utredning. För det andra måste ALLA inblandade i förgiftningarna straffas med EU-sanktioner. Mina …