Uppenbart orättvist!

GP uppmärksammar idag de stora skillnader som finns mellan olika skolor vad gäller elevers tillgång till datorer. I en skola har till exempel alla högstadieelever en egen bärbar dator, men på  Hammarkulleskolan delar tre elever på en. Datorn har kommit att bli ett centralt pedagogiskt hjälpmedel och ett viktigt redskap i skolarbetet. Det är därför …