Idrott och integration

I mina roller som kommunalråd och ledamot i Riksidrottsstyrelsen talar jag ofta om idrottens och föreningslivets positiva effekter, inte bara för individens hälsa, utan för samhället i stort. I sin bästa form förmedlar idrotten genom föreningslivet viktiga ideal och lärdomar såsom kämpaglöd, lagkänsla, rättvisa, och hur man sätter mål och hanterar medgång såväl som nederlag. Sådana värderingar …