Om steget från stor småstad till liten storstad

Tänk om en promenad över den nya Göta Älvbron skulle kunna betraktas som lika obligatorisk vid ett göteborgsbesök som en promenad över Brooklyn Bridge vid en visit i New York. Se där en spännande stadsbyggnadsutmaning! Idag skriver jag en krönika om stadsbyggnad hos YIMBY : Nya möjligheter för Göteborg och Västsverige

Nu börjar byggkaoset!

På förmiddagen bevittnade jag och Magnus Berntsson startskottet för det Västsvenska Paketet. Det Västsvenska paketet innebär en rad infrastruktursatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och förbindelser såsom ny Götaälvbro, Västlänken, och Marieholmstunneln. Satsningarna är de största i Göteborgsregionen sedan 60-talet då Tingstadstunneln och Älvsborgsbron byggdes.  Detta innebär att stora delar av Göteborg de närmaste 15 åren kommer …