Fantastiska föreningar

I förmiddags besökte jag ett seglarläger för funktionsnedsatta barn i Lerum. Lägret, Segling på lika villkor, arrangerades genom ett unikt samarbete mellan mellan Lerums segelsällskap, Scouterna, Rotary, Lions, och Lerums kommun. 40 ungdomar ur Scouterna och Lerums segelsällskap ställde upp på ideell basis och agerade ledare och segelinstruktörer för barnen. Min roll var att tala …