Barnperspektiv efterlyses!

Dagens kommunstyrelsesammanträde inleddes med en föredragning av Stadsrevisionen. Revisionen riktade bland annat kritik mot SDN Kortedalas hantering av familjehemsplacerade barn.  Enligt reglerna skall barnen i familjehemmen få besök av socialsekreterare minst var sjätte månad. Dessutom skall politikerna var sjätte månad göra en ny bedömning om fortsatt boende i familjehemmet är lämpligt eller inte.  SDN Kortedala …