Upprättelse kräver erkännande – Folkmordet 1915

Idag minns vi 1915 års folkmord på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker. För 105 år sen mördades fler än en miljon kristna i det Osmanska riket. Minnesdagen känns extra viktig att lyfta i sociala medier i år, eftersom fysiska tillställningar och manifestationer omöjliggjorts till följd av corona-pandemin. #Virtualcommemoration Det är viktigt att hålla …

PROTEKTIONISM ÄR ETT MISSTAG VI INTE SKA GÖRA OM

Nationell protektionism i en global kris är som att försöka släcka en brand medan en av brandmännen skruvar igen vattenkranen. Vissa av EU:s medlemsstater har under senare tid infört en rad exportförbud i misslyckade försök att skydda sig själva i den kris som corona-pandemin utgör. Det är helt oacceptabelt. Just nu är en gränslös inre …

United in solidarity

Det finns så många fina exempel på vad människor nu gör för att hjälpa varandra under krisen: handla mat, uträtta apoteksärenden, leverera take away-mat och mycket annat. Men även länder hjälps åt sinsemellan. Coronapandemin har hjälpt till att skapa solidaritet och generositet inom EU. Här är några exempel på vad EU:s medlemsländer hittills gjort för …

IDROTTEN MÅSTE TÄNKA NYTT EFTER CORONAKRISEN

Efter pandemin kommer idrotten i världen om möjligt att vara ännu viktigare. Den förenar oss, engagerar oss och den inspirerar oss. Låt oss se till att den står kvar, starkare än någonsin. För att det ska ske måste även idrotten tänka nytt. I Sverige måste idrotten ta bort sina orimliga krav på idrottsanläggningar och internationellt …

EU måste förtjäna västra Balkans förtroende

Innan Coronakrisen blev verklighet ville EU att våren 2020 skulle ägnas åt nystarter: en ny, ambitiös klimat- och miljöpolitik genom den så kallade ”gröna given”, digitaliseringspolitik och en ny slags relation med Storbritannien. Även utvidgning, och då främst Albaniens och Nordmakedoniens framtida relation med EU, stod högt upp på agendan. Efter dryga tjugo års diskussioner …

Gör barnens röster hörda

Filmen är från när jag besökte skolor i Myanmar tillsammans med Unicef 2017. Idag är arbetet i Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter ett av mina viktigaste uppdrag. Som ordförande för gruppen leder jag arbetet tillsammans med representanter för andra partier. Över partigränserna är vår målsättning att göra EU till en bättre och säkrare plats …

HÖG TID ATT GE TERRORISMENS OFFER UPPRÄTTELSE

I onsdags, den 11 mars, var det den europeiska minnesdagen för terrorismens offer. Dagen då vi minns alla de medmänniskor som den vidriga terrorismen så brutalt tagit ifrån oss. För exakt 16 år sedan nådde terrorismen en ny nivå i Europa. Madrid drabbades av det som blev 2000-talets första, storskaliga terrordåd på europeisk mark. Och …

Uttalande i Sveriges Radio om Coronaviruset och situationen i parlamentet

Den omfattande spridningen av Coronaviruset påverkar oss alla. Min jobbvecka fick i sista stund en abrupt vändning. Istället för tre dagar fyllda med debatter och omröstningar blev veckans session kraftigt förkortad till endast en dag – utan några omröstningar. Det är minst sagt anmärkningsvärt att Europaparlamentet kallar drygt 700 parlamentariker till möte i Bryssel utan …