STOPPA MEDLEMSFÖRHANDLINGARNA MED TURKIET

Idag har Europaparlamentet beslutat att nu får det räcka. De fruktlösa förhandlingarna med Turkiet om EU-medlemskap måste formellt avbrytas. Ett medlemskap i EU innebär många fördelar. Detta gäller inte minst tillgången till världens största inre marknad. En plats i värmen vore dock inte enbart en ekonomisk vinst, utan även en propagandaseger för den maktfullkomlige Erdoğan. …

ANN LINDE MÅSTE SÄTTA KRAFT BAKOM KRAVEN PÅ ALBANIEN

Idag träffas EU:s utrikesministrar för att diskutera västra Balkan. Frågan om Albaniens medlemskapsförhandlingar väntas hamna i fokus. Å min partigrupp, EPP:s, vägnar är jag ansvarig för politik som rör Albanien. Därför har jag idag ett och annat medskick till utrikesminister Ann Linde, som representerar Sverige på dagens möte utrikesministrarna emellan. För det första kan inte …

EU MÅSTE INTENSIFIERA KAMPEN MOT KINESISK DESINFORMATION

Häromdagen satt Kinas Sverigeambassadör Gui Congyou i strålkastarljuset på bästa sändningstid i SVT och hävde ur sig att: "Kina förtrycker inte uigurer i Xinjiang.””Gui Minhai blev inte kidnappad i Thailand.””Kina är inte en diktatur.””FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter hittar på saker med hjälp av fantasin.” ”Det folkliga stödet för det kinesiska kommunistpartiet är hundraprocentigt.” Absurda …

Häromsistens gästade den palestinske premiärministern Mohammad Shtayyeh Europaparlamentets utrikesutskott, där jag sitter som ledamot. Jag fick då möjlighet att ställa en fråga till honom om hur vi kan hålla idén om en tvåstatslösning levande samtidigt som vi öppnar upp för fler investeringar i den palestinska ekonomin. Just med det syftet så har den amerikanska kongressen …

SVERIGES FUNKTIONSNEDSATTA SKA INTE RISKERA ATT BERÖVAS SINA RÄTTIGHETER

Nu på fredag samlas EU:s stats- och regeringschefer i Porto i Portugal för att diskutera EU:s sociala pelare. Den sociala pelaren innefattar tre huvudkapitel: lika möjlighet och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsförhållanden samt socialt skydd och inkludering. Den sociala pelaren är ett stort steg i fel riktning. Det är inte EU:s uppgift att detaljstyra medlemsländernas …

INTERNATIONELLA PRESSFRIHETSDAGEN: PRESSFRIHETEN HAR MINSKAT UNDER PANDEMIN

Fri och oberoende journalistik är vårt bästa vaccin mot desinformation och vilseledande ’fake news’. Fri tillgång till nyheter och till information är det bästa verktyget för att få stopp på den dödliga viruspandemin. Därför är det både sorgligt och allvarligt att den globala pressfriheten kraftigt försämrats under det senaste året. I Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex, …