FRAMGÅNG: EUROPAPARLAMENTET KRÄVER EN FN-UTREDNING I XINJIANG

Idag har Europaparlamentet kommit överens om en gemensam linje för hur EU bör agera i FN framgent. FN:s generalförsamling sammanträder i september, och från parlamentets håll ser vi ett stort behov av att reformera FN. Den rekommendation som vi idag antagit innehåller en rad bra reformförslag. Bland annat tycker vi att vetorätten i FN:s säkerhetsråd …

Vaka för offren i massakern på Himmelska fridens torg 1989

I fredags anordnade jag tillsammans med Europaparlamentets 'Hong Kong Watch Group' en digital vaka för offren i massakern på Himmelska fridens torg 1989. Anledningen var att Hongkongs traditionella ljusvaka för att hedra dem som mist livet numera förbjudits av den kinesiska kommunistregimen. Det är alltså inte bara förbjudet att kämpa för frihet. Det är nu …

ATT SKYDDA SVERIGES JUDAR MÅSTE FÅ KOSTA

Över sju decennier efter hatet, ghettona och lägren borde Europas judar vara trygga. I stället ser vi hur den förhatliga antisemitismen återigen flyttar fram positionerna på kontinentens gator. I sin senaste rapport så fastslår EU:s byrå för grundläggande rättigheter att andelen brott med antisemitiska förtecken ökar i så gott som varje europeiskt land. Om detta …

(S)VEKET MOT PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING MÅSTE UPPHÖRA

För oss kristdemokrater är det en självklarhet att se varje människa och dennes unika värde. Att se bortom funktionsnedsättningar. Den gemensamma värdegrunden är viktig för mig och det vill jag särskilt uppmärksamma då det är assistansens dag imorgon. Socialdemokraterna kallar sig för ett välfärdsparti. Det är dock en ekvation som inte går ihop. S/MP-regeringens direktiv …

SVERIGE HÖR HEMMA I EPPO

Barcelona, Berlin, Bryssel, Köpenhamn, Paris, Nice, Stockholm. Listan kan göras lång över terrordåd med dödlig utgång som skakat Europa under de senaste åren. Den internationella terrorismen är ett otyg som inget enskilt land kan skydda sig mot på egen hand. Idag, den 1 juni 2021, inleder Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) sitt arbete mot organiserad brottslighet och …

TAIWAN MÅSTE FÅ DELTA I WHO:s VÄRLDSHÄLSOFÖRSAMLING – FÖR DEMOKRATINS OCH DEN GLOBALA HÄLSANS SKULL

Världshälsoförsamlingen har sammanträtt den senaste veckan. Världshälsoorganisationen (WHO) utgör ett viktigt forum för den globala hälsan, och är mer på tapeten än någonsin tidigare, med anledning av pandemin. Idag kom glada uttalanden om att man beslutat sig för att hålla ett extra världshälsoförsamlingsmöte i november för att diskutera framtida pandemier. WHO ska komma upp med …

IDAG HYLLAR OCH MINNS VI DEM SOM STRIDIT, SKADATS OCH STUPAT I FREDENS TJÄNST

Idag firar vi Veterandagen. Idag uppmärksammar vi svenskar i nationella och internationella fredsinsatser.Idag är dagen då vi högtidlighåller minnet av våra stupade. Idag är dagen då vi hyllar våra svenska hjältar. Sverige har en lång tradition av militära insatser och det är något att vara stolt över. Vi lever i en orolig tid, så insatserna …

TVÅ ÅR SEDAN VALET – ETT VARMT TACK TILL ALLA ER SOM RÖSTADE PÅ OSS

Idag har två år passerat sedan jag valdes till Europaparlamentariker. På valnatten stod det klart att Kristdemokraterna dubblat antalet mandat, från ett till två, och att min kollega Sara Skyttedal och jag nu skulle representera vårt parti i Bryssel. Under parollen ”Make EU lagom again” gick vi kristdemokrater till val. Det är ett löfte till …

INFÖR MR-KRITERIER FÖR STORA SPORTEVENT

På mitt initiativ så har parlamentets utskott för mänskliga rättigheter idag diskuterat vilket ansvar stora sportevent har för att mänskliga fri- och rättigheter efterlevs. Frågan om så kallad ”sport-washing” är högaktuell. Nästa år står Kina värd för de olympiska vinterspelen och Qatar för fotbolls-VM. I detta nu pågår ishockey-VM, som i sista stund flyttades från …

STOPPA MEDLEMSFÖRHANDLINGARNA MED TURKIET

Idag har Europaparlamentet beslutat att nu får det räcka. De fruktlösa förhandlingarna med Turkiet om EU-medlemskap måste formellt avbrytas. Ett medlemskap i EU innebär många fördelar. Detta gäller inte minst tillgången till världens största inre marknad. En plats i värmen vore dock inte enbart en ekonomisk vinst, utan även en propagandaseger för den maktfullkomlige Erdoğan. …