OM EU:S STRATEGI FÖR BARNS FRI- OCH RÄTTIGHETER

Idag har Kommissionen antagit EU:s första barnrättsstrategi någonsin – ett välkommet besked för att skydda barns fri- och rättigheter. Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter, där jag är ordförande, har spelat en nyckelroll i strategins tillkommande. Strategin sätter verkligen barnen i centrum. Den innehåller en rad fokusområden som jag jobbar med dagligen i parlamentet, såsom …

ROCKA SOCKORNA FÖR ETT OKRÄNKBART MÄNNISKOVÄRDE

Vi kristdemokrater talar ju ofta och gärna om det okränkbara människovärdet. Att alla människor oavsett egenskaper, färdigheter eller bakgrund har rätt till ett värdigt liv i frihet. Idag, på Rocka sockorna dagen, är det extra viktigt att belysa detta. Den 21/3 uppmärksammas varje år människor med Downs Syndrom och kromosomavvikelser då de har tre kopior …

KINA HOTAR VÅRA SKOLOR OCH UNIVERSITET

Globaliseringen av den högre utbildningen och forskningen innebär att den akademiska sfären inte längre enbart utgör en nationell angelägenhet. Idag skriver Pia Steensland och jag i SvD om det säkerhetshot Kina utgör inom akademin. Det är väl känt att det kinesiska kommunistpartiet motarbetar tanke- och yttrandefrihet på hemmaplan. Men det är mindre känt att den …

TIO ÅR AV LIDANDE

Idag är det tio år sedan inbördeskriget i Syrien inleddes. Den 15 mars 2011 öppnade regimens säkerhetsstyrkor eld mot demonstranter som krävde demokratiska reformer och att politiska fångar skulle släppas på fri fot. Tio år senare talar krigets siffor sitt tydliga språk: Över 500 000 människor har fått sätta livet till. I ett land med …

EU:S STRATEGI FÖR FUNKTIONSNEDSATTA LÄMNAR EN DEL ATT ÖNSKA

Det är bra att EU-kommissionen nyligen släppte en ny strategi för personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att EU belyser funktionsnedsattas situation och att vi dessutom höjer kraven på medlemsländerna i dessa frågor. Kommissionens viktigaste ståndpunkt är att EU ska verka för avinstitutionalisering. Med andra ord att personer med funktionsnedsättning inte ska förpassas till ett …

Albania: Questions for written answer

The Council has stated that Albania has fifteen conditions to fulfil prior to its first intergovernmental conference. The Commissioner responsible, Mr. Várhelyi, has now declared that all conditions are fulfilled. While I welcome Albania's EU integration, the complete fulfilment is questionable. Therefore, together with the EPP Group spokesman on Foreign Affairs Michael Gahler, I have …

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN

Idag, på internationella kvinnodagen vill jag lyfta ett par jämställdhetsfrågor som Kristdemokraterna jobbar med på EU-nivå. Självklart kan kvinnors rättigheter och arbetet för jämställdhet inte begränsas till en dag per år, eller till endast ett par isolerade, politiska frågor. Men jag tycker det är viktigt att prata om sakpolitik, och att lyfta fram konkreta exempel. …

INGET AVTAL MED KINA UTAN KRAV PÅ MÄNSKLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER

I Dagens industri häromsistens uttalade sig utrikeshandelsminister Anna Hallberg om EU:s kommande investeringsavtal med Kina, det så kallade Comprehensive Agreement on Investment (CAI). Goda ekonomiska effekter förutspås. Så är det. Kina, och inte USA, är numer EU:s största handelspartner. Det tilltänkta avtalet kommer möjliggöra utökat marknadstillträde och förbättrade möjligheter att investera, samt ökad transparens i …