OROVÄCKANDE UTVECKLING I VENEZUELA

Diktatorn Nicolás Maduros grepp om makten i Venezuela hårdnar. I ett land där regimen redan kontrollerar de viktigaste samhällsfunktionerna, press och domstolar har det funnits ett halmstrå kvar som bevarat sitt oberoende. Nationalförsamlingen – det venezuelanska parlamentet – har varit det sista fästet i statsapparaten som inte kontrolleras av Maduro. Nu är den tiden över. …

VARJE DAG MÅSTE VARA EN FUNKTIONSHINDERDAG

Det är så viktigt att se alla människor och deras unika värde. Att se bortom funktionsnedsättningar. Att inse att alla äger den mänskliga rättigheten att ha ett självbestämmande i sitt eget liv. Men dessvärre är självbestämmandet obefintligt för många personer med funktionsnedsättning i Sverige idag. Samhällets stöd brister och detta måste uppmärksammas och bekämpas varje …

KLOCKAN KLÄMTAR FÖR EUROPAS SISTE KOMMUNISTDIKTATOR

Under sina 26 långa år vid makten har Belarus diktator Aleksandr Lukasjenka envetet klamrat sig fast i det som en gång var. I Belarus är den gamla sovjetiska säkerhetstjänsten KGB intakt. I Belarus används tortyr för att få fram ’erkännanden’. I Belarus mördar man fredliga demonstranter, såsom Raman Bandarenka, som avled den 12 november efter …

UPP TILL BEVIS FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I KAMPEN MOT ’GROOMING’

Under pandemin har antalet sexuella övergrepp mot barn på nätet, så kallad ’grooming’, ökat kraftigt. Utvecklingen är djupt oroväckande. Idag finns ett väletablerat samarbete mellan de stora tech-företagen och polisen, som gör att många fall av grooming kan förebyggas, upptäckas och lagföras. Inom kort kommer Europaparlamentet behandla ett lagförslag om integritet på internet. Märkligt nog …

ETT KLIV FRAMÅT I KAMPEN MOT IRANSK DESINFORMATION OCH PROPAGANDA

Idag ställde sig Europaparlamentet bakom mitt krav på att inom EU inrätta en strategisk kommunikationsenhet för att bemöta den iranska regimens desinformation, propaganda och spionage. Ayatollornas Iran, där den svenske forskaren Ahmadreza Djalali sitter fängslad under fruktansvärda förhållanden, är inte bara ett land som systematiskt kränker de mänskliga fri- och rättigheterna. Man är också ett …

Written Question: Vote-buying in Albania

VOTE-BUYING IS A SERIOUS PROBLEM, BORRELL Today we asked @JosepBorrellF why the @EU_Commission's Albania 2020 Report does not mention ‘vote-buying’. Legal proceedings against those accused of vote-buying is a key priority for the EU, and not the least for the @EPPGroup. As the @EPPGroup standing and monitoring rapporteur on Albania, I will always focus on …

DETTA FÖRVÄNTAR JAG MIG AV JOE BIDEN

Det amerikanska presidentvalet ligger bakom oss. Idag skriver jag i Borås tidning om de förväntningar jag har på Joe Biden inför hans tillträde som USA:s näste president. Detta på tre områden: relationerna med EU, situationen i Mellanöstern och de mänskliga fri- och rättigheternas efterlevande i världen. EU: Relationerna mellan EU och USA har varit ansträngda …