”ISRAELERNA PRATAR FÖR MYCKET OM SIN SÄKERHET” ENLIGT PALESTINIERNAS PREMIÄRMINISTER

https://youtu.be/fybcb0IRyiE I måndags deltog den palestinske premiärministern Mohammad Shtayyeh på utrikesutskottets möte här i Europaparlamentet. Under mötet ställde jag en fråga till honom om hans och den palestinska myndighetens roll i skapandet av trygghet och säkerhet för alla i konflikten. Som alla andra länder så har Israel en skyldighet att tillgodose sina medborgares rätt till …

RIKTA LJUSET PÅ BARNSEXFÖRBRYTARNAS KRYPHÅL

Idag har jag deltagit i EU-kommissionens årliga högnivåkonferens om barns rättigheter. På konferensen medverkade även flera ministrar och EU-kommissionär Ylva Johansson. Ett av de stora samtalsämnena är den nya EU-strategin för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Som ordförande i Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter, är jag glad att kommissionen hörsammat våra envisa påtryckningar …

TRE SAKER EUROPEISKA RÅDET MÅSTE BESLUTA OM BELARUS IDAG

Idag och imorgon träffas EU:s stats- och regeringschefer för att bland annat diskutera situationen i Belarus. Över 50 dagar har nu passerat sedan ”valet” och protesterna i landet har inte avtagit. På gator och torg kräver människor ett stopp för våldet, att politiska fångar frisläpps och att nya, fria val hålls. Det är beklagligt och …

Jom Kippur 5776

Nu infaller Jom Kippur, försoningsdagen, som är judendomens viktigaste högtid. På denna dagen år 1973 inleddes Jom Kippurkriget, när Israel överraskades av ett anfall från sina grannländer. Kriget är ett av många mörka kapitel i berättelsen om den arabisk-israeliska konflikten. I år kan Jom Kippur symbolisera en ny tid, när gamla stridigheter läggs åt sidan …