OS 2022

FLASH! USA förbereder en diplomatisk bojkott av #OS2022 i Kina. I somras uppmanade jag & Sara Skyttedal med flera Löfven att göra detsamma. Vi fick inte ens ett svar. Låt oss hoppas att nästa regering är en regering som sätter stopp för fjäskandet för den kinesiska kommunistregimen.

NYTT UPPDRAG: ANSVARIG FÖR EU-STRATEGIN OM BARNS TILLGÅNG TILL UTBILDNING GLOBALT

Barns rättigheter är en av de frågor som ligger mig absolut närmast hjärtat. Jag har nu lett arbetet i parlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter i drygt två år och nyligen har jag fått ett nytt uppdrag på samma tema. Jag har fått den stora förmånen att bli utsedd till parlamentets rapportör (huvudförhandlare) för framtagandet …

KINA, RYSSLAND OCH IRANS ATTACKER PÅ EUROPEISK MARK

Idag stod jag värd för ett viktigt event tillsammans med politiker från flera andra politiska grupper och organisationen UNPO. UNPO är en organisation som representerar minoriteter, och verkar för att stärka rösterna från orepresenterade och marginaliserade folk världen över. UNPO har nyligen lanserat en skrämmande rapport som beskriver hur utländska stater (såsom Kina, Ryssland och …

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER + SPORT = SANT

Idag har jag medverkat i ett panelsamtal om sport och mänskliga rättigheter. Frågan om så kallad ”sport-washing” är högaktuell. Nästa år står Kina värd för de olympiska vinterspelen och Qatar för fotbolls-VM. Årets ishockey-VM, flyttades i sista stund från Belarus. Men frågan om sport-washing är inte ny. Sedan Hitlers dagar har odemokratiska ledare utnyttjat sportevenemang …

HUR EU:s UTRIKESPOLITIK PÅVERKAR SVERIGES SÄKERHET OCH VÄLSTÅND

Jag får ofta frågan, framför allt här på Facebook, varför jag fokuserar mer på EU och andra länder än på Sverige. Som utrikespolitiker får jag såväl kritik som beröm för mitt engagemang för länder som ligger utanför EU. Sanningen är den, att det inte bara är en moralisk plikt att bry sig om vår omvärld, …

FN FIRAR 76 ÅR

FN är en mötesplats där världens alla länder tillsammans verkar för att lösa gemensamma problem. Globalt samarbete är absolut nödvändigt för fred, säkerhet fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter i hela världen. Därför anser jag i grund och botten att FN har en otroligt viktig roll att spela. Men behovet av reformer inom organisationen påtagligt. FN behöver …