KRÄNKNINGAR AV MÄNNISKOR I SVERIGE OCH NORDMAKEDONIEN

Igår hade jag besök av den svenska Independent Living-rörelsen, som var i Bryssel i samband med manifestationen Freedom Drive. Jag arrangerade ett seminarium där många uttryckte sin stora oro inför framtiden. Det huvudsakliga skälet till den oron är regeringens och de liberala stödpartiernas nedmontering av LSS. I budgetpropositionen saknas det mer än en miljard bara …

IDAG ÄR EN DAG SOM INTE ÄR VÄRD ATT FIRA

Idag är det 70 år sedan Folkrepubliken Kina grundades. Men det är inte en landets eller en folkets fest - det är Kommunistpartiets fest. I en grandios militärparad visade tusentals soldater idag upp sina nya vapen - en spegelbild av den snabba upprustning och modernisering som Folkets befrielsearmé nu genomgår. Samtidigt skanderar kommunistpartiets Xi Jinping …

HÖG TID ATT ÖKA KRAVEN PÅ NORDMAKEDONIEN

Idag meddelades det att EU inom kort kommer inleda medlemskapsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien. Det är i grunden positivt, såväl för dessa båda kandidatländer som för unionen. Dock får ett fortsatt närmande inte ske på bekostnad av att vissa medborgares fri-och rättigheter åsidosätts, eller rent av helt ignoreras. På torsdag kommer jag att resa till …

VI MÅSTE SKYDDA ROHINGYA-BEFOLKNINGEN

Lyssna gärna på mitt tal från i morse, om förföljelsen av Rohingya-befolkningen i Myanmar. Vi känner alla till uttrycket ”Det enda ondskan behöver för att segra är att det goda ingenting gör”. Förra århundrandet, fick Europa erfara Förintelsens hemska konsekvenser när goda människor ingenting gjorde. När det gäller Rohingya-befolkningen behöver Myanmars politiker göra mer. Och …

DEMOKRATISKA FRAMSTEG I MOSKVA – MOT ALLA ODDS

Resultatet från helgens val till kommunfullmäktige i Moskva är minst sagt glädjande. Oppositionen fick nästan hälften av mandaten - trots att dess främsta företrädare inte ens tilläts ställa upp i valet. Enligt Putin är "kvalitet viktigare än kvantitet" och därför fick inte vem som helst kandidera. Att han i nästa andetag påstår att valen är …

VI GLÖMMER ALDRIG KOMMUNISMENS BROTT

För våra baltiska vänner är kommunismens grymhet högst levande. Som kristdemokratisk europaparlamentariker var det därför en självklarhet för mig att idag medverka i en manifestation till minne för den baltiska kedjan. Den 23 augusti var det trettio år sedan ester, letter och litauer formade en mänsklig kedja som sträckte sig från Vilnius, genom Riga, till …

EU MÅSTE MARKERA MOT KINAS ÖVERTRAMP

Under de senaste veckorna har jag med oro följt utvecklingen i Hongkong. Media rapporterar världen över om hur sammandrabbningarna mellan polis och demonstranter blivit allt våldsammare. Att den statligt styrda kinesiska tidningen Global Times går ut och säger att ”Kinas agerande i Hongkong inte kommer bli en upprepning av Himmelska fridens torg 1989” vittnar om …

TRE SKÄL ATT OROAS ÖVER SITUATIONEN I RYSSLAND

Hittills har de senaste dagarnas demonstrationer i Ryssland resulterat i: Över 1300 människor arresterade. Oppositionsledaren Navalnys allergiska reaktion i fängelset, som hittills inte kunnat förklaras. Politiska kandidater förbjuds att delta i lokalvalen i september. Detta är mycket oroväckande och illustrerar hur långt Ryssland har kvar till att kunna garantera sina medborgare grundläggande mänskliga rättigheter - …

SOCIALDEMOKRATERNA LEGITIMERAR RYSK AGGRESSION

I måndags röstade Europarådet för ett ryskt återinträde i organisationen. I den svenska delegationen var det bara Socialdemokraternas ledamot som röstade för beslutet. Detta samtidigt som Rysslands illegala annektering av Krim och aggressionskrigföring i östra Ukraina fortgår. Och alltmedan den ryska regimen fortsätter att inskränka sina medborgares fri-och rättigheter. Trots detta menar alltså den svenska …

ERDOGANS TURKIET HAR INGEN FRAMTID I EU

EU måste avsluta medlemskapsförhandlingarna med Turkiet. Förhandlingarna, som inleddes 2005, är i praktiken frusna sedan ifjol. Detta efter att EU enats om att den turkiska regimens demokratiförakt, nedmontering av rättsstaten och inskränkningar av människors fri-och rättigheter inte är förenliga med EU: s grundläggande värden. En helt korrekt bedömning. Under den islamistiske presidenten Erdogan sker nämligen …