KINA OMÖJLIGGÖR EN ÅTERGÅNG TILL ”DET NORMALA”

När pandemin så småningom är över kommer allas våra liv att långsamt börja återgå till det normala. Men i den framtida relationen till den kinesiska regimen finns ingen sådan återgång. Min partiledare Ebba Busch och jag skriver idag om den senaste tidens utveckling i Kina och varför det finns skäl för Sverige att vara konstruktivt, …

INGET BARN SKA TVINGAS BÄRA VAPEN

För 20 år sedan antogs barnkonventionens tilläggsprotokoll (OPAC) med syfte att skydda barn från att delta i väpnade konflikter. Antagandet har bidragit till att fler än 145.000 barn befriats från militärtjänstgöring och till att förhindra rekrytering av miljontals barn. Idag på årsdagen uppmanar jag tillsammans med Smail Chergui, Afrikanska Unionens kommissionär för fred och säkerhet, …

HONGKONGS INVÅNARE SNART UTAN FRI- OCH RÄTTIGHETER

Det kinesiska kommunistpartiet vill införa en ny säkerhetslag för Hongkong. Den lagen skulle i praktiken utplåna de sista fri- och rättigheterna Hongkong-borna har. Lagen syftar till att förbjuda verksamhet som ”underminerar den nationella säkerheten”. Allt som Kina tolkar som försök till förräderi, uppvigling och strävanden att göra området självständigt, ja, allt som hotar Kinas kontroll …

#standwithSaudiheroes

  För två år sedan drog en våg av arresteringar över Saudiarabien. Mängder av kvinnor blev brutalt tillfångatagna och satta bakom lås och bom - de flesta utan vare sig advokat eller rättegång. Deras brott? De stod upp för mänskliga fri- och rättigheter, kvinnors rättigheter särskilt. De verkade exempelvis för att kvinnor skulle få köra …

KINAS HOT MOT UNGA KRISTDEMOKRATER HOTAR VÅR DEMOKRATI

Den kinesiska kommunistregimens ambassad i Stockholm ägnar sig åt hot och skrämselpropaganda mot unga politiker. För en tid sedan gick de i ett offentligt meddelande ut och fördömde företrädare från Kristdemokraternas ungdomsförbund, KDU, som i en artikel kritiserat Kinas agerande i väst som ett stort hot mot det fria samhälle vi tar för givet. Budskapet …

EU FÅR INTE GLÖMMA PRESSFRIHETEN NÄR MAN SAMTALAR MED ALBANIEN

Igår hade jag möjlighet att fråga kommissionär Várhelyi (EU:s kommissionär för grannskaps- och utvidgningsfrågor) frågor om den kraftigt försämrade pressfriheten i Albanien efter ett toppmöte som hölls mellan EU och västra Balkan (via webben). Det mesta av mötestiden tycks ha ägnats åt att försäkra varandra att man även framgent vill ha en god och stark …

INGEN DEMOKRATI UTAN EN FRI PRESS OCH FRIA JOURNALISTER

Idag, på världsdagen för pressfrihet, skänker jag en tanke till alla modiga journalister därute. Demokrati förutsätter pressfrihet. Medier, och deras journalister, måste på egen hand och utan påtryckningar från beslutsfattare få avgöra vad de vill rapportera om och, inte minst, på vilket sätt de vill göra det. Men pressfriheten är långt ifrån given överallt. Bland …

ALBANIENS FÖRSÄMRADE PRESSFRIHET I FOKUS

Förra veckan ägnade jag mycket tid åt att diskutera och kommentera hur illa det står till med press-, informations- och yttrandefriheten i Albanien. Albanien har länge haft siktet inställt på EU-medlemskap. Sedan 2014 har man innehaft officiell kandidatstatus, men det skulle dröja tills i år, mars 2020, innan alla EU-länder kunde enas om att Albanien …

Upprättelse kräver erkännande – Folkmordet 1915

Idag minns vi 1915 års folkmord på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker. För 105 år sen mördades fler än en miljon kristna i det Osmanska riket. Minnesdagen känns extra viktig att lyfta i sociala medier i år, eftersom fysiska tillställningar och manifestationer omöjliggjorts till följd av corona-pandemin. #Virtualcommemoration Det är viktigt att hålla …

EU måste förtjäna västra Balkans förtroende

Innan Coronakrisen blev verklighet ville EU att våren 2020 skulle ägnas åt nystarter: en ny, ambitiös klimat- och miljöpolitik genom den så kallade ”gröna given”, digitaliseringspolitik och en ny slags relation med Storbritannien. Även utvidgning, och då främst Albaniens och Nordmakedoniens framtida relation med EU, stod högt upp på agendan. Efter dryga tjugo års diskussioner …