TRE SAKER EUROPEISKA RÅDET MÅSTE BESLUTA OM BELARUS IDAG

Idag och imorgon träffas EU:s stats- och regeringschefer för att bland annat diskutera situationen i Belarus. Över 50 dagar har nu passerat sedan ”valet” och protesterna i landet har inte avtagit. På gator och torg kräver människor ett stopp för våldet, att politiska fångar frisläpps och att nya, fria val hålls. Det är beklagligt och …

IDAG MÅSTE EU SLUTA DALTA MED KINA

I eftermiddag träffar EU:s ledare Kinas ledare. Vad de ska prata om? I bakgrundsdokumenten inför mötet radas bland annat klimatförändringar, biologisk mångfald, corona, handel, reformering av världshandelsorganisationen och ett framtida investeringsavtal upp. Mänskliga rättigheter nämns endast i förbigående. I min värld borde just mänskliga fri- och rättigheter stå högst upp på dagordningen varje gång EU …

KINAS HOT SKRÄMMER MIG INTE

“Om det skulle skada mitt politiska rykte eller min karriär att stå upp för mänskliga rättigheter och för folk som torteras, förföljs och fängslas, då kommer jag att fortsätta stå upp för det varje dag i veckan ändå.” https://videopress.com/v/2aECdG5I?preloadContent=metadata ❗I klippet kommenterar jag de hot och påtryckningar som återkommande kommer från den kinesiska ambassaden i …

EU MÅSTE STRAFFA DEM SOM KRÄNKER MÄNNISKOVÄRDET

EU:s grundläggande värden är okränkbara. Demokratin, rättsstatens principer och de mänskliga fri- och rättigheterna är inte förhandlingsbara. Det måste kosta på att bryta mot dessa värden. Som det är idag hamnar unionen dock alltför ofta i situationer där en eller ett par enskilda medlemsstater tillåts underminera, eller till och med torpedera, EU:s utrikespolitiska slagkraft och …

KOMMUNISTERNA PÅ KUBA STOPPAR HUMANITÄR HJÄLP TILL SINA EGNA MEDBORGARE

Tyvärr upphör inte den kubanska regimens grymheter att förvåna. Den brutala regimen har inte mycket till övers för mänskliga fri- och rättigheter. Regeringen kontrollerar allt: ekonomin, kulturen, medierna, organisationslivet - ja, hela samhället.Och för dem som hävdar att kommunisterna handlar för samhällets bästa kommer här ett hjärtkrossande bevis på motsatsen.När pandemin drog in över Kuba …

Samhället misslyckades med att skydda de mest sårbara – Inrätta en utredningskommitté!

Det råder inget tvivel om att samhällets mest sårbara, de redan utsatta grupperna, har drabbats hårdast av pandemin. Det värsta tänkbara hände: Smittan tog sig in på vård- och omsorgsboenden. Samhällen i Europa misslyckades med att skydda sina mest sårbara medborgare. Flera länder vittnar om att en stor del av såväl dödsfall som smittade av …

GÖR IS-MÖRDARNAS PÅNYTTFÖDELSE TILL EN PARENTES I HISTORIEN

Med en värld lamslagen av pandemin så gör sig mördarsekten Islamiska staten (IS) på nytt skyldig till en rad skoningslösa dåd - världen över. Från krigets Syrien till krigets Mali, till Mocambique och Maldiverna, så sprider de nu återigen terror och död omkring sig. I maj slaktade terrorsekten 24 medmänniskor, varav flera nyfödda och småbarn, …

DEMOKRATIN STÅR PÅ SPEL I EUROPAS SISTA KOMMUNISTDIKTATUR

Under midsommarhelgen bekände kommunisten Aleksandr Lukasjenko - som styrt den tidigare Sovjetrepubliken Belarus med järnhand sedan 1994 - återigen färg. Förra helgen inföll den sista dagen att samla in de hundratusen namnunderskrifter som krävs för att få bli registrerad som kandidat i det så kallade ’presidentvalet’ den 9 augusti. I samband med namninsamlingarna passade Lukasjenko …