KINA HOTAR VÅRA SKOLOR OCH UNIVERSITET

Globaliseringen av den högre utbildningen och forskningen innebär att den akademiska sfären inte längre enbart utgör en nationell angelägenhet. Idag skriver Pia Steensland och jag i SvD om det säkerhetshot Kina utgör inom akademin. Det är väl känt att det kinesiska kommunistpartiet motarbetar tanke- och yttrandefrihet på hemmaplan. Men det är mindre känt att den …

INGET AVTAL MED KINA UTAN KRAV PÅ MÄNSKLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER

I Dagens industri häromsistens uttalade sig utrikeshandelsminister Anna Hallberg om EU:s kommande investeringsavtal med Kina, det så kallade Comprehensive Agreement on Investment (CAI). Goda ekonomiska effekter förutspås. Så är det. Kina, och inte USA, är numer EU:s största handelspartner. Det tilltänkta avtalet kommer möjliggöra utökat marknadstillträde och förbättrade möjligheter att investera, samt ökad transparens i …

INLED FÖRHANDLINGAR OM ETT FRIHANDELSAVTAL MED TAIWAN 🇹🇼

EU är nu i färd med att slutföra ett investeringsavtal - det så kallade Comprehensive Agreement on Investment (CAI) - med Kina. Det är bra att sund konkurrens nu underlättas. Stärkta ekonomiska relationer med kommunistregimen i Peking får dock aldrig ske på bekostnad av de mänskliga fri- och rättigheterna. Ett investeringsavtal får inte undertecknas på …

❌ NYA UPPGIFTER: KINA HAR SLAVLÄGER I TIBET ❌

I år har över en halv miljon tibetaner placerats i ”arbetsträning” i den kinesiska kommunistregimens så kallade ”arbetsläger”. I dessa läger tvingas deltagarna inte bara arbeta under slavliknande förhållanden. De får heller inte tänka eller tycka fritt, och tillåts inte äga saker. De får inte prata sitt eget språk eller utöva sin egen kultur eller …

IPAC Statement on Reports of Forced Labor in Tibet

Today, The Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) co-published a report by its ethnic minority adviser, scholar Adrian Zenz. The report describes an apparent widespread system of forced labor in Tibet (Tibetan Autonomous Region) perpetrated by the People’s Republic of China. Zenz’s report raises concerns about a large-scale mandatory “vocational training” program, enlisting over 500,000 laborers …

IDAG MÅSTE EU SLUTA DALTA MED KINA

I eftermiddag träffar EU:s ledare Kinas ledare. Vad de ska prata om? I bakgrundsdokumenten inför mötet radas bland annat klimatförändringar, biologisk mångfald, corona, handel, reformering av världshandelsorganisationen och ett framtida investeringsavtal upp. Mänskliga rättigheter nämns endast i förbigående. I min värld borde just mänskliga fri- och rättigheter stå högst upp på dagordningen varje gång EU …

KINAS HOT SKRÄMMER MIG INTE

“Om det skulle skada mitt politiska rykte eller min karriär att stå upp för mänskliga rättigheter och för folk som torteras, förföljs och fängslas, då kommer jag att fortsätta stå upp för det varje dag i veckan ändå.” https://videopress.com/v/2aECdG5I?preloadContent=metadata ❗I klippet kommenterar jag de hot och påtryckningar som återkommande kommer från den kinesiska ambassaden i …

❌ NYA UPPGIFTER OM KINAS VIDRIGA KONCENTRATIONSLÄGER ❌

Systematisk diskriminering, förföljelse, omskolning till ”rätt” kultur, indoktrinering, frihetsberövande, massförvaring, tvångsarbete, tortyr och steriliseringar. Tankarna går till Auschwitz, Majdanek och Mauthausen. Tankarna går till Gulag. Tankarna går till hårresande händelser i vår historias vidrigaste vrår. Om det vore så väl, att sådana beteenden, sådana skeenden och sådana läger hörde historien till. Sanningen är dock tyvärr …