Vaka för offren i massakern på Himmelska fridens torg 1989

I fredags anordnade jag tillsammans med Europaparlamentets 'Hong Kong Watch Group' en digital vaka för offren i massakern på Himmelska fridens torg 1989. Anledningen var att Hongkongs traditionella ljusvaka för att hedra dem som mist livet numera förbjudits av den kinesiska kommunistregimen. Det är alltså inte bara förbjudet att kämpa för frihet. Det är nu …

EU MÅSTE INTENSIFIERA KAMPEN MOT KINESISK DESINFORMATION

Häromdagen satt Kinas Sverigeambassadör Gui Congyou i strålkastarljuset på bästa sändningstid i SVT och hävde ur sig att: "Kina förtrycker inte uigurer i Xinjiang.””Gui Minhai blev inte kidnappad i Thailand.””Kina är inte en diktatur.””FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter hittar på saker med hjälp av fantasin.” ”Det folkliga stödet för det kinesiska kommunistpartiet är hundraprocentigt.” Absurda …

ATT ATTACKERA OBEROENDE MEDIER ÄR ATT ATTACKERA YTTRANDEFRIHETEN

Epoch Times är känd för sin ocensurerade bevakning av Kina och kritiska granskning av kommunistregimen. Epoch Times utsätts gång efter annan för attacker, mest sannolikt orkestrerade av regimen. Nu senast bröt sig svartklädda män in på tidningens Hongkong-tryckeri där de gick bärsärkagång (se video i länken nedan). Det råder inga tvivel om att de som …

DELTA INTE I KINAS SKÅDESPEL VID SIDAN AV DET IDROTTSLIGA

Det är nu mindre än ett år kvar till vinter-OS i Peking. Även om vi givetvis hoppas på stora svenska framgångar i spelen, så är det viktigt att OS inte blir den propagandaföreställning om kinesisk överlägsenhet som den kinesiska regimen önskar. Detta är inget nytt, redan Hitler använde de olympiska ringarna i samma syfte och …

KINA HOTAR VÅRA SKOLOR OCH UNIVERSITET

Globaliseringen av den högre utbildningen och forskningen innebär att den akademiska sfären inte längre enbart utgör en nationell angelägenhet. Idag skriver Pia Steensland och jag i SvD om det säkerhetshot Kina utgör inom akademin. Det är väl känt att det kinesiska kommunistpartiet motarbetar tanke- och yttrandefrihet på hemmaplan. Men det är mindre känt att den …

INGET AVTAL MED KINA UTAN KRAV PÅ MÄNSKLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER

I Dagens industri häromsistens uttalade sig utrikeshandelsminister Anna Hallberg om EU:s kommande investeringsavtal med Kina, det så kallade Comprehensive Agreement on Investment (CAI). Goda ekonomiska effekter förutspås. Så är det. Kina, och inte USA, är numer EU:s största handelspartner. Det tilltänkta avtalet kommer möjliggöra utökat marknadstillträde och förbättrade möjligheter att investera, samt ökad transparens i …

INLED FÖRHANDLINGAR OM ETT FRIHANDELSAVTAL MED TAIWAN 🇹🇼

EU är nu i färd med att slutföra ett investeringsavtal - det så kallade Comprehensive Agreement on Investment (CAI) - med Kina. Det är bra att sund konkurrens nu underlättas. Stärkta ekonomiska relationer med kommunistregimen i Peking får dock aldrig ske på bekostnad av de mänskliga fri- och rättigheterna. Ett investeringsavtal får inte undertecknas på …

❌ NYA UPPGIFTER: KINA HAR SLAVLÄGER I TIBET ❌

I år har över en halv miljon tibetaner placerats i ”arbetsträning” i den kinesiska kommunistregimens så kallade ”arbetsläger”. I dessa läger tvingas deltagarna inte bara arbeta under slavliknande förhållanden. De får heller inte tänka eller tycka fritt, och tillåts inte äga saker. De får inte prata sitt eget språk eller utöva sin egen kultur eller …