GRUNDINTENTIONEN I LSS ÄR ELIMINERAD

Måttet har varit rågat länge, men Försäkringskassans nya striktare vägledning kring vad som anses ingå i det grundläggande behovet personlig hygien var spiken i kistan. Nu dras snaran av myndighetsbedömningar som begränsar livet för personer med funktionsnedsättning åt ytterligare. När rätten urholkas, måste vi beslutsfattare agera för att säkerställa att den som har behov av …

ALLA KAN BLI MER ÄN SIN SVAGHET

I veckan hade jag glädjen att inviga den första kongressen för European Patient Forum, som hölls i Bryssel. Jag talade om Europaparlamentets roll, och varför identiteten som patient eller funktionsnedsatt blir mindre viktigt ju mer av rätt stöd som man får.

IDAG ÄR DET HÖRSELSKADADES DAG

Det finns väldigt många fler som får ut betydligt mer av videor som har undertext - oavsett om man definierar sig som hörselskadad eller inte. Här får jag hjälp av min sambo Vega, att förmedla budskapet på teckenspråk - som är ett av de språk hon använder i sitt arbete.

KRÄNKNINGAR AV MÄNNISKOR I SVERIGE OCH NORDMAKEDONIEN

Igår hade jag besök av den svenska Independent Living-rörelsen, som var i Bryssel i samband med manifestationen Freedom Drive. Jag arrangerade ett seminarium där många uttryckte sin stora oro inför framtiden. Det huvudsakliga skälet till den oron är regeringens och de liberala stödpartiernas nedmontering av LSS. I budgetpropositionen saknas det mer än en miljard bara …

TEKNIK PÅ GOTT OCH ONT

Här kan du se veckans film som jag gjorde efter möten både med Apple och uigurernas ledare. Ibland är det svårt att se teknikutvecklingen som endast bra eller dålig. Vi måste alltid ha en bra värdegrund i det vi gör. Även inom forskningen.

FÖRETAG SOM TILLGODOSER ALLAS BEHOV HAR ALLT ATT VINNA

År 2020 väntas en femtedel av EU:s befolkning ha någon form av funktionsnedsättning. Det betyder att marknaden har många viktiga behov att tillgodose. Tack vare flera av EU:s direktiv om tillgänglighet har företag till viss del tvingats anpassa sina produkter och tjänster - vilket i sig är en stor vinst för alla Europas medborgare. Men …