FÖRETAG SOM TILLGODOSER ALLAS BEHOV HAR ALLT ATT VINNA

År 2020 väntas en femtedel av EU:s befolkning ha någon form av funktionsnedsättning. Det betyder att marknaden har många viktiga behov att tillgodose. Tack vare flera av EU:s direktiv om tillgänglighet har företag till viss del tvingats anpassa sina produkter och tjänster - vilket i sig är en stor vinst för alla Europas medborgare. Men …

INTERNATIONELLA DAGEN FÖR TECKENSPRÅK

Idag, den 23 september, uppmärksammar jag och MegaVega den internationella dagen för teckenspråk med: - en film på engelska - teckenspråkstolkad till svenskt teckenspråk - undertextad på engelska - inspelad på Europaparlamentet i Bryssel Hjälp oss att dela filmen eftersom alla människor har rätt till sitt eget språk. #internationalsignlanguageday    

INTERNATIONELLA PARALYMPISKA KOMMITTÉEN (IPC) FYLLER TRETTIO ÅR

I helgen firar Internationella Paralympiska Kommittéen (IPC) trettio år och det som kallades handikappidrott när jag var liten har gjort en enorm resa till att bli dagens Parasport. Det var här, i idrottens värld, som jag fick mina förebilder när jag var liten. Det var här som jag fick den fysiska styrkan jag behövde för …