Slutreplik: Absurda anklagelser från MP och V

Det gör mig förbannad att det verkar vara viktigare för somliga att distansera sig från högern än att ta ansvar för politikens verkliga effekter. När jag röstade ’nej’ till Europarparlamentets resolution om sök-och räddningsinsatser på Medelhavet var det inte för att jag tvekar när det kommer till att rädda människor i nöd. Jag gjorde det …

SLUTA SÄLJ UT SVENSK VÄLFÄRD TILL EU, STEFAN LÖFVEN!

Idag är det 25 år sedan det svenska folket röstade för vårt EU-medlemskap. Detta med förhoppning om en union som genom nedrivna handelshinder skulle generera välstånd och säkerhet. Ett kvarts sekel senare kan vi konstatera att EU-medlemskapet på många sätt har gynnat Sverige. Fri tillgång till världens största frihandelsområde går på inget sätt att underskatta …

HJÄLP TILL MÄNNISKOSMUGGLARE HJÄLPER INGA FLYKTINGAR

Vid en omröstning i Europaparlamentet häromsistens höll regeringspartiernas och deras stödpartiers naivitet på att bidra till fler döda medmänniskor på Medelhavet. Svenska socialisters, miljöpartisters och liberalers krav på att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) ska offentliggöra känslig information hade äventyrat flyktingars och migranters – och med det hela Europas – säkerhet. Det hade också deras …

SLUTA SLÖSA MED EU-MEDEL

Mängder av EU-medel används idag helt fel och rentav regelvidrigt. Skattepengar kan inte fortsätta att felaktigt skickas till projekt som inte är stödberättigade. Vi kan inte heller fortsätta finansiera skrytprojekt i rika regioner. EU:s medborgare förtjänar bättre. De förtjänar att vi använder deras pengar på allra bästa sätt. Det gör vi inte idag.

FELAKTIGT UTBETALDA EU-MEDEL, PÅ FEL OMRÅDEN – HÖG TID ATT OMPRIORITERA

Under 2018 minskade felutbetalningarna av EU-medel, enligt Europeiska revisionsrättens årsrapport. Det är naturligtvis glädjande – men inte tillräckligt. Som kristdemokrat är det särskilt oroväckande att felutbetalningarna blir allt fler på områden som borde ha minskade budgetanslag, såsom sammanhållnings-och regionalpolitiken Förra året betalades hela fem procent, motsvarande 30 miljarder kronor, av denna politiks totala budgetanslag felaktigt …

EU PÅVERKAR VÄSTRA GÖTALAND

När EU fungerar som bäst, märker vi inte av det. Det är när saker strular som näringslivet går trögare, vilket påverkar välfärden. Därför måste EU fokusera på sin kärnverksamhet. Här kommer lite tankar från veckan som gått.

VILL (C) FÖRBJUDA OMSKÄRELSE ÄVEN INOM EU?

Det är upprörande att Centerpartiets stämma i helgen beslutat att de vill förbjuda omskärelse av pojkar som inte sker av medicinska skäl. Men frågan är hur långt det judiska föraktet sträcker sig. Jag undrar därför: kommer Fredrick Federley nu att kämpa för samma förbud på EU-nivå? Som kristdemokratisk europaparlamentariker håller jag såväl religionsfrihet som subsidiaritet …

SVENSKT BISTÅND FINANSIERAR FORTSATT KORRUPTION OCH TERRORISM

Biståndsbudgeten ökar med en miljard i regeringens budget och Sida får ökade resurser trots senaste tidens allvarliga korruptionsmisstankar. Problemet är inte att budgeten ökar, utan hur pengarna används. FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA) är en av de mottagare som får mest svenskt bistånd. Den nuvarande chefen för UNRWA anklagas bl.a. för att ha gett …

HUR MYCKET BREXIT-TÅLAMOD FINNS KVAR?

Under veckans gruppmöte med EPP fick vi besök av Michel Barnier, EU:s chefsförhandlare i Brexit-frågan. Jag passade på att fråga honom hur länge Brexit kan skjutas upp - ur EU:s perspektiv. Att skjuta upp Brexit och låta förhandlingarna dra ut på tiden är inte enbart positivt. Invånare och företag från Storbritannien, liksom svenskar i Storbritannien, …

EU SKA STÖTTA CIVILSAMHÄLLET, INTE TA ÖVER DESS ROLL

I dagens Ekot kan ni höra vad jag anser om den föreslagna budgetökningen till 1.26 miljarder euro (motsvarande 13.5 miljarder svenska kronor) till den Europeiska Solidaritetskåren. Det jag är kritisk till är generella ökningar av budgetposter som inte är till för att stötta EU:s kärnverksamheter, så som den inre marknaden. När det gäller den Europeiska …