TRE ÅR  – TACK FÖR ERT STÖD

Idag firar jag tre år som Europaparlamentariker. På denna dag för tre år sedan tillträdde jag och mina kollegor i Europaparlamentet på de mandat som ni väljare hade gett oss på valnatten den 26 maj 2019.

I valrörelsen lovade jag er att använda min plattform i Europaparlamentet för att vara en röst för de som har svårast att göra sig hörda. Under åren har jag tack vare mina positioner i bland annat utrikesutskottet, utskottet för mänskliga rättigheter, parlamentets barngrupp och funktionshindergrupp haft fantastiska möjligheter att leva upp till det löftet.

Under åren har ni kunnat följa mitt arbete i mina sociala medier – och visst har det hänt mycket! Idag vill jag lyfta tre riktigt stora framgångar som jag är extra stolt över:

NY LAG FÖR ATT SKYDDA BARN PÅ NÄTET 🧸

Barn utsätts för fruktansvärda brott på internet som dokumenteras, sparas och delas om och om igen. Som ordförande i Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter har jag lyckats få EU-kommissionen att lägga fram en helt ny lagstiftning som skyddar barn från sexuella övergrepp online. Förslaget gör det obligatoriskt för företag såsom Facebook att upptäcka, radera och rapportera allt som innehåller sexuella övergrepp mot barn på nätet.

NORDMAKEDONIEN MÅSTE AVVECKLA INSTITUTIONERNA ♿️

I början av mandatperioden reste jag till Nordmakedonien för att med egna ögon se hur landet behandlar sina medborgare med funktionsnedsättningar. Resan bekräftade mina värsta farhågor och jag började därför kämpa för att säkerställa att ett EU-medlemskap inte skulle finnas på kartan förrän landet behandlar alla sina medborgare med värdighet. Efter hårda förhandlingar lyckades jag till slut få in skarpa krav från parlamentets sida att Nordmakedonien måste avveckla sina särskilda institutioner för funktionsnedsatta, och på riktigt börjar arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett värdigt liv i landet.

ERKÄNNANDE AV FOLKMORD OCH BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN I KINA 🇨🇳

Trots att det är uppenbart att den kinesiska regimen har för avsikt att utrota uigurerna har omvärlden dragit sig för att kalla det för vad det verkligen är: folkmord. Vi kristdemokrater har dock länge varit tydliga med att begreppet folkmord bör användas. Därför tog jag initiativ till, förhandlade och drev igenom att parlamentet skulle göra ett utlåtande i frågan. Nu erkänner Europaparlamentet officiellt att Kina begår brott mot mänskligheten och att det finns en allvarlig risk för folkmord. Detta är ett enormt framsteg för uigurerna – begreppet folkmord förpliktigar stater att agera.

Vi kristdemokrater gick till val med mottot ”Make EU lagom again”. Tre år in i arbetet fortsätter jag och min partikollega Sara Skyttedal kampen för att beslut ska fattas på rätt nivå, subsidiaritet, och istället fokusera EU:s samlade kraft på att hantera de stora gemensamma utmaningarna: klimatfrågorna, gränsöverskridande brottslighet och utrikespolitiken.

Politikens stora framsteg tar ibland tid, inte minst här i Bryssel, men när man tar ett kliv tillbaka och tittar på hela resan träder de stora segrarna fram. Jag är enormt tacksam för ert förtroende och stöd. Men jag är också stolt över mitt arbete i Europaparlamentet hittills, och ser fram emot att fortsätta mitt arbete med ert förtroende. Tack! ❤️