GE UKRAINA STATUS SOM EU-KANDIDATLAND

Ett fruktansvärt krig rasar i Ukraina. Det ukrainska försvaret har imponerat på hela världen. Tapperheten och styrkan är nästintill mirakulös.

Ukraina slåss för de värden EU grundades på: frihet, säkerhet, fred och integritet. De slåss inte bara för sig och sitt, utan för oss alla – för hela Europas säkerhet.

Ukraina ansökte om EU-medlemskap den 28 februari, fyra dagar efter den ryska invasionen. I fredags kom EU-kommissionens rekordsnabba svar: Ukraina rekommenderas få kandidatlandsstatus. Idag och imorgon sammanträder EU:s stats- och regeringschefer för att besluta huruvida Ukraina ska erkännas som EU-kandidatland eller ej.

Ukraina väntar spänt på beskedet. Hela Europa håller andan.

Idag har Europaparlamentet röstat om frågan. Jag röstade självklart för förslaget att ge Ukraina status som kandidatland. Kandidat är inte samma sak som att bli medlem i EU. Kandidatstatus betyder att vi har öppnat dörren. Det betyder att Ukraina i framtiden kan bli medlem i unionen.

Samtidigt som Ukraina ska erkännas som kandidatland är det viktigt att noggrant poängtera att vägen in i EU är varken snabb eller lätt. Det finns inget ”snabbspår”. Det kommer troligtvis ta många år innan Ukraina uppnått alla de kriterier och standarder som krävs för att bli fullvärdig medlem. Men det är sekundärt nu.

Nu är det viktigaste att visa solidaritet och att ge allt stöd vi kan. Vi skickar ekonomiskt, humanitärt och militärt stöd. Politiskt stöd är nog så viktigt. Jag hoppas att EU:s stats- och regeringschefer beslutar i linje med vad vi i parlamentet rekommenderat: öppna dörren till EU för Ukraina!