FN FIRAR 76 ÅR

FN är en mötesplats där världens alla länder tillsammans verkar för att lösa gemensamma problem. Globalt samarbete är absolut nödvändigt för fred, säkerhet fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter i hela världen. Därför anser jag i grund och botten att FN har en otroligt viktig roll att spela.

Men behovet av reformer inom organisationen påtagligt. FN behöver reformeras både för att bli mer effektivt och för att vara trovärdigt. Några av de problem som måste åtgärdas är:

FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA) använder antisemitiskt och våldsbejakande innehåll i sitt undervisningsmaterial. Finansieringen av UNRWA måste strikt villkoras – våra skattepengar får aldrig gå till hatpropaganda!

Säkerhetsrådets oförmåga att komma överens! Säkerhetsrådets vetorätt behöver begränsas, så att inte ett enskilt land kan stoppa insatser, åtminstone i fall gällande pågående folkmord, krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten.

Diskrimineringen av Israel! Att FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHCR) har en ständig punkt på sin dagordning om israeliska människorättskränkningar medan alla andra länder behandlas under en och samma punkt är inget annat än diskriminering. Detta har lett till över 100 UNHCR-resolutioner om Israel, men endast ett fåtal om skurkstater som Iran, Nordkorea och Syrien?!

Uppföljningen av bistånd. Det ständiga budgetunderskottet samt den bristande kontrollen över vart medlen går – särskilt biståndet till utvecklingsländer – måste åtgärdas!

FN-samarbetet är viktigt för vår utrikespolitik. Men FN – och dess brister – kan inte tas för givet. Vi måste alltid försäkra oss om att alla allianser vi deltar i och allt bistånd vi skickar fyller sitt syfte och gör gott.