❌ NYA UPPGIFTER: KINA HAR SLAVLÄGER I TIBET ❌

I år har över en halv miljon tibetaner placerats i ”arbetsträning” i den kinesiska kommunistregimens så kallade ”arbetsläger”.

I dessa läger tvingas deltagarna inte bara arbeta under slavliknande förhållanden. De får heller inte tänka eller tycka fritt, och tillåts inte äga saker. De får inte prata sitt eget språk eller utöva sin egen kultur eller religion.

Arbetslägren är ett brutalt verktyg för att indoktrinera tibetanerna, och de övervakas strikt av den kinesiska militären. Målet är tydligt: kommunistregimen ska äga och kontrollera allt och alla.

Idag uppmanar vi i IPAC (the Inter-Parliamentary Alliance on China) världens demokratiska stater att vidta omedelbara åtgärder.

IPAC föreslår:
▫️ att regeringar och EU inför sanktioner mot de ansvariga för lägren.
▫️ att regeringar omedelbart ser över sina rekommendationer till företag som verkar i områden där tibetaner och andra folkgrupper tvingas till tvångsarbete, för att hindra att varor som köps i våra respektive hemländer är producerade av tibetanska eller andra tvångsarbetare.
▫️ att regeringar och EU kräver tillgång till Tibet för att kunna genomföra en oberoende internationell utredning om situationen där.
▫️ att FN: s generalsekreterare utser en särskild rapportör för att utreda tvångsarbete och etnisk förföljelse i Kina.

Nu måste det vara slut på normaliserade och urvattnade relationer med Kina! Demokratiska ledare kan inte fortsätta att prata investeringsavtal och samarbete för biologisk mångfald med en sådan fruktansvärd regim.

Personligen kan jag inte låtsas som ingenting när jag nu vet att en halv miljoner tibetaner lider i slavläger. Jag hoppas att den svenska regeringen och EU känner på samma vis.

Läs IPAC:s gemensamma uttalande på min hemsida: https://davidlega.eu/…/statement-on-reports-of-forced…/