❌ NYA UPPGIFTER OM KINAS VIDRIGA KONCENTRATIONSLÄGER ❌

Systematisk diskriminering, förföljelse, omskolning till ”rätt” kultur, indoktrinering, frihetsberövande, massförvaring, tvångsarbete, tortyr och steriliseringar.

Tankarna går till Auschwitz, Majdanek och Mauthausen.
Tankarna går till Gulag.
Tankarna går till hårresande händelser i vår historias vidrigaste vrår.

Om det vore så väl, att sådana beteenden, sådana skeenden och sådana läger hörde historien till. Sanningen är dock tyvärr den att idag, år 2020, så sitter uppemot tre miljoner (!) uigurer, kazaker och andra minoriteter fängslade i liknande läger i Kina.

Tre. Miljoner. Människor.

Deras ”brott”? De delar inte den kinesiska kommunistregimens syn på samhället, eller på religionens och kulturens roll i samhället. De straffas för sina åsikter och de straffas för sin tro. De hjärntvättas för att ”omvändas”.

Igår publicerades en ny studie som visar att födelsetalen bland de fängslade minoritetsgrupperna minskar drastiskt. Det är dessvärre inte alls överraskande med tanke på den kinesiska mördarregimens omfattande, påtvingande familjeseparationer och steriliseringar.

Med den vetskapen är det varken överilat eller överdrivet att hävda att hela det uiguriska folket nu hotas av utrotning.

Vi som dyrt och heligt lovat varandra att ”aldrig glömma”.
Vi som dyrt och heligt lovat varandra ”aldrig igen”.
Vi har ett förbaskat ansvar att inte vara tysta nu.

Därför kräver vi i IPAC (’The Inter-Parliamentary Alliance on China’) nu att:

▪️ en resolution ska läggas fram i FN:s generalförsamling om att inleda en utredning av situationen i uigurernas hemregion Xinjiang.

▪️ regeringar i hela världen agerar mot Kina, genom juridiska beslut, restriktioner och sanktioner, med dessa påstådda grymheter i åtanke; inklusive påståenden om att Kina driver en politik som syftar till att minska landets minoritetsbefolkningar.

▪️ att snabba politiska åtgärder ska vidtas för att förhindra det uiguriska folkets liksom andra, kinesiska minoriteters lidande. Det internationella samfundet måste nu visa sin beslutsamhet i försvarandet av de mänskliga fri- och rättigheternas globala giltighet.

Agerar vi inte nu kommer våra barn och barnbarn att döma oss hårt. Vi, som dyrt och heligt lovat varandra ”aldrig igen”. Låt oss helga det löftet. För det uiguriska folkets skull.

Läs mer här (på engelska): https://www.ipac.global/news/ipac-releases-report-on-sterilisation-of-muslim-minorities-in-china-commits-to-political-action